Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR

Sorozatszerkesztő: Fazekas Károly - főigazgató, MTA KRTK

Szerkesztőbizottság:

Busch Irén - főosztályvezető Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály
Köllő János - tudományos tanácsadó, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Koltay Jenő - tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Lakatos Judit - szakmai főtanácsadó, Központi Statisztikai Hivatal
Szabó-Morvai Ágnes - vezető elemző, HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ

A magyar és angol nyelven azonos szerkezetben megjelenő kötetek bevezető fejezete áttekintést ad a magyarországi munkapiaci folyamatokról. A Közelkép című fejezet részletes elemzést közöl egy-egy fontos terület empirikus kutatásainak eredményeiről. Külön fejezetben mutatjuk be a munkapiac jogszabályi, intézményi környezetében bekövetkezett változásokat. A Statisztikai adatok című rész részletes információt ad a rendszerváltozás óta eltelt időszak alapvető munkapiaci folyamatairól. A kötetet záró bibliográfia a magyar és közép-kelet-európai munkapiac jellemzőivel foglalkozó fontos szakirodalomra terjed ki.

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2016

Szerkesztette: Fazekas Károly, Köllő János

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Köz­alapítvány támogatásával 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy terüle­tét részletesen elemző Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának összeállítása során arra törekedtünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormány­zatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intéz­ményekben és a kutatóintézetekben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről.
Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakorlatát, idén is kiválasztot­tunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. A szerkesztőbizottság döntése alapján az idei Közelkép fejeztet a munkaerőhiány magyarországi jellemzőit tárgyalja.

Köszönetet mondunk a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a kiadvány anyagi támogatásáért és köszönetet mondunk a Magyar Tudományos Akadémiának és a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány kuratóriumának a kötet egyes fejezeteit megalapozó háttérkutatások támogatásáért.

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet, 2017.

A könyv letölthető
egy file-ként pdf-ben
vagy fejezetenként: BorítóCímnegyed és tartalom
Előszó
A magyarországi munkapiac 2016-ban(Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Közelkép: Munkaerőhiány
A szerkesztő előszava(Köllő János)
1. Fogalom és mérés
1.1. Mit értsünk „munkaerőhiányon”?(Köllő János, Nagy Daniella & Tóth István János)
1.2. A „munkaerőhiány” a hazai közbeszédben(Tóth István János & Nyírő Zsanna)
1.3. Az alapvető hiányindikátorok alakulása(Köllő János, Nyírő Zsanna & Tóth István János)
1.4. Torzítások az üres állások statisztikáiban, valamint a vállalati és munkaközvetítői hiányjelzésekben(Köllő János & Varga Júlia)
1.5. Hiány és munkanélküliség(Köllő János & Varga Júlia)
2. A „szokásos gyanúsítottak” – demográfiai csere és külföldi munkavállalás
2.1. Demográfiai csere(Hermann Zoltán & Varga Júlia)
2.2. A demográfiai csere foglalkozási szerkezetre gyakorolt hatásáról(Czethoffer Éva & Köllő János)
2.3. A külföldi munkavállalás és a munkaerőhiány(Hárs Ágnes & Simon Dávid)
3. Toborzási nehézségek, üzleti helyzet és bérek – vállalati szintű elemzés
3.1. Toborzási nehézségekre panaszkodó vállalatok(Tóth István János & Nyírő Zsanna)
3.2. Manifeszt hiányhelyzetek: betöltetlen állások és kihasználatlan kapacitások(Hajdu Miklós, Köllő János & Tóth István János)
3.3. Bérszint, manifeszt hiányhelyzetek, tervezett és tényleges béremelkedés(Köllő János, Reszegi László & Tóth István János)
3.4. A relatív bérek alakulása hosszabb távon. Azonosíthatók-e hiányhelyzetekre utaló jelek?(Czethoffer Éva & Köllő János)
4. Munkaerőhiány és szakképzés
4.1. Szakmunkásképzés(Köllő János)
4.2. Diákok pályaválasztási tervei: ki szeretne tudományos-műszaki pályára lépni?(Blaskó Zsuzsa & Artur Pokropek)
5. Az alkalmazkodókészség szerepe
5.1. Merre halad a kereslet? A nem kognitív készségek felértékelődése(Fazekas Károly)
5.2. Foglalkozási mobilitás Magyarországon(Varga Júlia)
5.3. Felnőttkori tudásfelhalmozás(Köllő János)
5.4. Képzéssel a munkaerőhiány ellen? A munkaügyi központok által szervezett vagy finanszírozott képzések célzása és eredményessége(Adamecz-Völgyi Anna, Csillag Márton, Molnár Tamás & Scharle Ágota)
A munkapiaci szakpolitika eszközei (2015. május – 2016. március)(Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina & Nyírő Zsanna)
Statisztikai adatok
Munkapiaci kutatások. Válogatott bibliográfia(Bálint Éva)
Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

 

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2016

Szerkesztette: Blaskó Zsuzsa, Fazekas Károly

The Hungarian Labour Market Yearbook furnishes the pre­sent-day characteristics of the Hungarian labour market and of the Hungar­ian employment policy, and features an in-depth analysis of a topical issue each year. The editorial board has striven to deliver relevant and use­ful information on trends in the Hungarian labour market, the legislative and institutional background of employment policy, and up-to-date findings from Hungarian and international research studies to civil servants, staff of the Em­ployment Service, municipalities, NGOs, public administration offices, educa­tion and research institutions, the press and electronic media. The yearbook series presents the main characteristics and trends of the Hungarian labour market in an international comparison us­ing available statistical information, conceptual research and empirical analysis in a clearly structured and easily accessible format. Continuing our previous editorial practice, we selected an area that we con­sidered especially important from the perspective of understanding Hungar­ian labour market trends and the effectiveness of evidence-based employment policy. In 2015, In Focus addresses the issue of international migration.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:
BorítóContentsForewordThe Hungarian labour market in 2015In Focus: International migrationIntroduction1. Emigration and immigration in Hungary after the regime change – by international comparison 2. Emigration2.1 Migration intentions in contemporary Hungary2.2 The social and demographic composition of emigrants from Hungary2.2.1 Hungarian immigrants in the United Kingdom 2.3 Labour migration, cross-border commuting, emigration2.3.1 Migrants with left-behind children in Hungary 2.4 Changes in the emigration rates of medical doctors between 2003 and 20112.5 Factors affecting the international labour migration of medical doctors in Hungary2.6 Remittances to Hungary and how to measure them 2.7 Returning migrants2.7.1 Public policies encouraging return migration in Europe3. Immigration3.1 The labour market integration of immigrants in Hungary – an analysis based on Population Census data3.1.1 Why do immigrants in Hungary have better employment figures?3.1.2 The role of immigration in the European “employment miracles”3.2 The impact of immigration on the labour market situation of the employees of recipient countries in Europe – summary of empirical findings3.3 Determinants of the cultural integration of immigrants4. Terminology in migrationLabour market policy tools (May 2015 – March 2016)Statistical dataIndex of tables and figures

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2015

Szerkesztette: Blaskó Zsuzsa, Fazekas Károly

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoz­tatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának össze­állítása során arra törekszünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormányzatokban, a civil szervezetek­ben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben és a kutatóintézetek­ben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatok­ról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakorlatát, idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szem­pontjából. Az idei Közelkép fejezet a nemzetközi migráció munkapiaci hatásait elemzi.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:
Címnegyed és tartalomElőszóA magyarországi munkapiac 2015-ben (Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Közelkép – Nemzetközi vándorlásBevezető (Blaskó Zsuzsa)
1. Elvándorlás és bevándorlás Magyarországon a rendszerváltás után – nemzetközi összehasonlításban (Hárs Ágnes)
2. Elvándorlás
2.1.Migrációs szándékok a mai Magyarországon (Sik Endre & Szeitl Blanka)
2.2. A Magyarországról kivándorlók társadalmi és demográfiai összetétele (Blaskó Zsuzsa & Gödri Irén)
K2.2.1. Magyar bevándorlók az Egyesült Királyságban (Moreh Christian)
2.3. Munkaerő-migráció, ingázás, kivándorlás. A magyarok munkavállalási célú emigrációját magyarázó tényezők hatása és változása az uniós csatlakozás óta (Hárs Ágnes & Simon Dávid)
K2.3.1. Gyermeket hátrahagyó migráció Magyarországon (Blaskó Zsuzsa & Szabó Laura)
2.4. Az orvosmigráció ütemének változásai, 2003–2011 (Varga Júlia)
2.5. A magyarországi orvosok külföldi munkavállalását befolyásoló tényezők (Hárs Ágnes & Simon Dávid)
2.6. A Magyarországra hazautalt pénzek és mérésük (Kajdi László)
2.7. Visszatérő kivándorlók (Horváth Ágnes)
K2.7.1. A hazatérést ösztönző közpolitikák Európában(Kálmán Judit)
3. Bevándorlás
3.1. A bevándorlók munkaerőpiaci integrációja Magyarországon - népszámlálási helyzetkép (Gödri Irén)
K3.1.1. Miért jobbak a bevándorlók foglalkoztatási mutatói?(Károlyi Róbert)
K3.1.2. A bevándorlás szerepe az európai „foglalkoztatási csodákban” (Köllő János)
3.2. A bevándorlás hatása a hazai munkavállalók munkapiaci helyzetére Európában – összefoglaló az empirikus eredményekről(Bördős Katalin, Csillag Márton & Orosz Anna)
3.3. Bevándorlók kulturális integrációját meghatározó tényezők (Horn Dániel & Kónya István)
4. Migrációs fogalomtár (Tóth Judit)
A munkapiaci szakpolitika eszközei (2015. május – 2016. március) (Scharle Ágota)
Statisztikai adatokMunkapiaci kutatások. Válogatott bibliográfia (Bálint Éva)
Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KRTK Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2015

Szerkesztette: Fazekas Károly, Varga Júlia

The Hungarian Labour Market Yearbook series was launched fifteen years ago by the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences with support from the National Employment Foundation. The yearbook presents the main characteristics of the Hungarian labour market and of the Hungarian employment policy, and features an in-depth analysis of a topical issue each year. From the outset, the editorial board has striven to bring relevant and us¬able information on trends in the Hungarian labour market, the legislative and institutional background of employment policy, and up-to-date findings from Hungarian and international research studies to policy makers, civil servants, municipalities, NGOs, higher education and research institutions, the press and electronic media.
Continuing our previous editorial practice, we selected an area that we considered especially important from the perspective of understanding Hungarian labour market trends and the effectiveness of evidence-based policies. Thus, this year the focus is on public works in Hungary.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

ContentsForewordThe Hungarian Labour Market in 2014In Focus: Public WorksIntroduction1. The background and international experiences of public works programmesk1.1 Public works programmes in Slovakiak1.2 Temporary public works programmes in Argentina: Lessons learnedk1.3 Scandinavian public works programmes2.1 The institutional and legislative context of public works schemes: a historical owerview2.2 Survey-based and administrative data on public works2.3 Public works programmes in the public employment system, 2011-2013 - basic facts2.4 The values of public work organisers and public workers2.5 Public workers in the legal labour market2.6 The composition of entrants to public works, 2011-20122.7 Spatial inequalities of public works employment2.8 Winter public works2.9 Labour market situation following exit from public works2.10 Where do public workers work?ReferencesLabour market policy tools February 2014-April 2015Statistical dataIndex of tables and figures
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KRTK Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2014

Szerkesztette: Fazekas Károly, Varga Júlia

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Köz­alapítvány támogatásával tizenöt éve indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy te­rületét részletesen elemző Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. A kiadvány célja, hogy az államigazgatásban dolgozó szakembe­rek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben és a kutatóintézetekben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Fontos szempont, hogy az évkönyvsorozatban publikált elemzések, adatok a felsőfokú oktatásban is jól felhasználható ismereteket adjanak a munkagazdaság­tan, az emberierőforrás-gazdálkodás különböző témaköreiben. Megőrizve a sorozat szerkesztői­nek korábbi gyakorlatát, idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különö­sen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. Az idei kötet Közelkép című fejezete a köz­foglalkoztatás magyarországi jellemzőit tárgyalja.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Címnegyed és tartalom Előszó A magyarországi munkapiac 2014-ben(Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Közelkép – KözmunkaBevezető(Varga Júlia)
1. A közfoglalkoztatási programok háttere és nemzetközi tapasztalatai(Kálmán Judit)
1.1. Közmunkaprogramok Szlovákiában(Scharle Ágota)
1.2. Az argentin átmeneti közfoglalkoztatást nyújtó programok tanulságai(Kálmán Judit)
1.3. Skandináv közmunkaprogramok(Bakó Tamás)
2. Közmunka Magyarországon2.1. A közfoglalkoztatás intézményi környezete – történeti áttekintés(Bördős Katalin)
2.2. Adatgyűjtések a közfoglalkozatásról(Busch Irén & Bördős Katalin)
2.3. A közfoglalkoztatás a munkaügyi rendszerben, 2011–2013 – alapvető tények(Cseres-Gergely Zsombor & Molnár György)
2.4. A közfoglalkoztatást szervezők és a közfoglalkoztatottak értékei(Koltai Luca)
2.5. Közmunkások a legális munkaerőpiacon(Köllő János)
2.6. A közfoglalkoztatásba belépők összetétele, 2011–2012(Cseres-Gergely Zsombor)
2.7. A közfoglalkoztatás térbeli egyenlőtlenségei(Czirfusz Márton)
2.8. A téli közfoglalkoztatás(Busch Irén)
2.9. Munkapiaci helyzet a közfoglalkoztatásból való kilépés után(Cseres-Gergely Zsombor & Molnár György)
2.10. Hol dolgoznak a közmunkások?(Köllő János)
A munkapiaci szakpolitika eszközei (2014. február – 2015. április)(Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti)
Statisztikai adatok Munkapiaci kutatások. Válogatott bibliográfia(Bálint Éva)
Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KRTK Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2014

Szerkesztette: Fazekas Károly, Neumann László

The Hungarian Labour Market Yearbook series was launched 14 years ago by the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Science with support from the National Employment Foundation (OFA). The yearbook presents the main characteristics of Hungarian employment policy and each year features an in-depth analysis of a topical issue. The current volume examines the characteristics of public sector employment. From the outset, the editorial board has striven to bring relevant and usable information on trends in the Hungarian labour market, the legislative and institutional background of employment policy, and up-to-date findings from Hungarian and international research to policy makers, civil servants, government officials, higher education and research institutions, and the press and electronic media. The research published in the yearbook series would also provide a good source of knowledge for higher education on the topics of labour economics and human resources management. The yearbook presents the main characteristics and trends of the Hungarian labour market in an international comparison using available statistical information, conceptual research and empirical analysis in a clearly structured and easily accessible format.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Contents Introduction The Hungarian labour market in 2012–2013 (Tamás Bakó)In Focus: Labour market of the public sector Introduction (László Neumann)1. What do we know about public sector employment? (János Köllő)1.1 Number of employees and average wages in government and municipality owned businesses (László Neumann & Kitti Varadovics)1.2 The size and cost of public works employment (Ágota Scharle)2. Wage level and selection in the public sector
2.1 Wage differential between the public and private sector in Hungary between 2002 and 2008 – the long term effect of wage increase (Szilvia Altwicker-Hámori & Anna Lovász)2.1.1 Do women have better opportunities in the public sector? An analysis of the gender pay gap and occupational segregation in the public and private sector (Anna Lovász)2.2 Wage spillovers between the public and corporate sectors (Álmos Telegdy)2.3 Pay level and selection to the public sector (János Köllő)2.4 Labour outflow from the public sector in Hungary (Péter Elek & Péter András Szabó)2.5 Why do people choose to work in the public sector? The role of subjective factors (György Molnár & Zsuzsa Kapitány)2.5.1 The satisfaction of public sector workers (György Molnár & Zsuzsa Kapitány)3. The institutional environment of the public sector labour market
3.1 Trends in labour law – the dismantling of job security in the public sector (Beáta Nacsa)3.2 The specifics of setting salaries and interest reconciliation in the public sector (Erzsébet Berki)3.2.1 Collective bargaining in businesses owned by central and local governments (Erzsébet Berki)3.3 Crises and waves – changes in the system of public employment in Europe (László Váradi)3.4 Crisis driven changes in wage setting systems in the EU (Márk Edelényi & László Neumann)3.5 Privatisation of municipal services, outsourcing and in-sourcing efforts and their employment impacts in the European Union countries and Hungary (László Neumann & Márk Edelényi)3.5.1 Case studies on municipalities’ service provision (László Neumann & Márk Edelényi)4. Occupational labour markets
4.1 Teacher salaries, teachers’ selection and turnover (Júlia Varga)4.1.1 Teacher salaries in the public sector (1986–2013) (Júlia Varga)4.2. Labour mobility and employee bargaining power in healthcare – Regional overview (Imre Gergely Szabó)4.2.1 Doctors’ pay and gratuities (János Köllő)4.3 Nurses and other health care professionals (Erzsébet Berki, Éva Czethoffer & Endre Szabó)4.4 Law enforcement workers, before and after retirement (Erzsébet Berki, Éva Czethoffer & Endre Szabó)Labour market policy interventions. September 2012 – January 2014 (Zsombor Cseres-Gergely & Kitti Varadovics)Statistical DataIndex of tables and figures

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2013

Szerkesztette: Fazekas Károly, Neumann László

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával tizennégy éve indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. Olyan kiadványt állítottunk össze, amely a rendelkezésünkre álló statisztikák, elméleti kutatások és empirikus elemzések alapján közérthető formában, jól áttekinthető szerkezetben, nemzetközi összehasonlításban mutatja be a magyarországi munkapiaci folyamatok jellemzőit és belső összefüggéseit. Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakorlatát, idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése és a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. A 2013. évi kötet a közszféra munkapiaci jellemzőit tárgyalja.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Közelkép – A költségvetési szféra munkapiacaBevezetés (Neumann László)
2. Bérszint és szelekció a közszférában
3. A közszféra munkaerőpiacának intézményi környezete
4. Foglalkozási részpiacok
 
A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükör Statisztikai adatok c. fejezetben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok gyűjteménye hozzáférhető az MTA KRTK Adatbankban.
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KRTK Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2013

Szerkesztette: Fazekas Károly, Benczúr Péter, Telegdy Álmos

The Hungarian Labour Market Yearbook series was launched in 2000 with the support of the National Employment Non-Profit Public Company Ltd. The yearbook presents the main characteristics of Hungarian employment policy and each year features an in-depth analysis of a topical issue. The editorial board has striven, from the beginning, to provide up-to-date results of labour market research and useful information on the Hungarian labour market tendencies as well as the legislative and institutional background of the employment policy of the GO and NGO organizations of the public employment services, local governments, the public administration, educational and research organisations and – last but not least – for both the press and the electronic media. This year we have also created a clearly structured and easily accessible volume that presents the main characteristics and trends of the Hungarian labour market onthe basis of available statistics, conceptual research and empirical analysis. Continuing our previous editorial practice, we selected areas that we consider especially important from the perspective of understanding labour market trends in Hungary and effective evidence-based policy making.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Table of ContentsForeword by the EditorsThe Hungarian labour market in 2011-2012In Focus I.: Taxes, transfers and the labour marketIn Focus II.: The effect of employer characteristics on worker outcomesInstitutional environment of the labour market between September 2011 and August 2012Statistical dataIndex of Tables and Figures
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA
KRTK Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2012

Szerkesztette: Fazekas Károly, Benczúr Péter, Telegdy Álmos

ADÓK, TRANSZFEREK ÉS A MUNKAPIAC

A VÁLLALATI JELLEMZŐK HATÁSAI A MUNKAPIACI FOLYAMATOKRA

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. Kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, az oktatási intézményekben és a kutatóintézetekben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Fontos szempont, hogy az évkönyvsorozatban publikált elemzések, adatok a felsőfokú oktatásban is jól felhasználható ismereteket adjanak a munkagazdaságtan, az emberi erőforrás gazdálkodás különböző témaköreiben. Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakorlatát, idén is kiválasztottunk egy-egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése és a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. Az idei Közelkép fejezetei az adók és transzferek valamint a vállalati jellemzők munkapiaci hatásairól szólnak.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Címnegyed és tartalomElőszóA magyarországi munkapiac 2011–2012-benKözelkép I. - Adók, transzferek és munkapiacKözelkép – II. A vállalati jellemzők hatásai a munkapiaci folyamatokraA munkapiac intézményi környezetének alakulása 2011 szeptembere és 2012 augusztusa közöttStatisztikai adatokMunkapiaci kutatások - Válogatott bibliográfiaFüggelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA
KRTK Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2012

Szerkesztette: Fazekas Károly, Kézdi Gábor

THE EVALUATION OF ACTIVE LABOUR MARKET PROGRAMS

The Hungarian Labour Market Yearbooks series was launched in 2000 with the support of the National Employment Non-Profit Public Company Ltd. The yearbook presents the main characteristics of Hungarian employment policy and features an indepth analysis of a topical issue each year. The editorial board has striven from the beginning to provide up-to-date results of labour market research and useful information on the Hungarian labour market tendencies as well as the legislative and institutional background of the employment policy for the GO and NGO organizations of the public employment services, the local governments, the public administration, educational and research organisations and – last but not least – for both the press and the electronic media. This year we have also created a clearly structured and easily accessible volume that presents the main characteristics and trends of the Hungarian labour market on the basis of available statistics, theoretical research and empirical analysis. Continuing our previous editorial practice, we selected an area that we consider especially important for the effectiveness of Hungarian employment policy: the impact evaluation of active labour market policies.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Table of ContentsForeword by the EditorsThe Hungarian labour market in 2010-2011In Focus: Evaluation of active labour market programsThe institutional environment of the labour market between September 2010 and September 2011Statistical dataIndex of Tables and Figures
The book was annotated in the Journal of Economic Literature: Vol. 51 No. 2 (June 2013) p. 622.
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA
KRTK Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2011

Szerkesztette: Fazekas Károly, Kézdi Gábor

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATA

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Köz­alapítvány támogatásával 2000-ben indította el a magyarországi munka­piac és foglalkoztatáspolitika jellemzőit bemutató Munkaerőpiaci tükör című évkönyv­sorozatot. Az idén is olyan kiadványt állítottunk össze, amely a rendelkezésünkre álló statisztikák, elméleti kutatások és empirikus elemzések alapján, köz­érthető formában, jól áttekinthető szerkezetben, nemzetközi összehason­lításban mutatja be a magyarországi munkapiaci folyamatok jellemzőit és belső összefüggéseit. Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakor­latát, idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi foglalkoztatáspolitika eredményessége szem­pontjából. Ez a témakör ez évben a foglalkoztatáspolitikai eszközök hatás­vizsgálata, amelynek jellemzőit, eredményeit részletesen tárgyalják a Kö­zelkép fejezet tanulmányai.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Címnegyed és tartalomElőszóA magyarországi munkapiac 2010–2011-benKözelkép - Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálataA munkapiac intézményi környezetének alakulása 2010 szeptembere és 2011 szeptembere közöttStatisztikai adatokMunkapiaci kutatások - Válogatott bibliográfiaFüggelék
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2011

Szerkesztette: Fazekas Károly, Molnár György

EFFECTS OF THE CRISIS

The Hungarian Labour Market – Review and Analysis contains a review of the current developments in the labour market and employment policy, as well as an in-depth analysis of a subject area within the topic.
This year, we once again compiled a publication that details the characteristics of Hungarian labour market processes and their interrelations in an easily understandable, transparent structure based on the available statistics and on both theoretical and empirical research. In each chapter, we have understandably placed an emphasis on the presentation and analysis of the labour market consequences of the economic crisis.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Table of ContentsPrefaceThe Hungarian labour market in 2009–2010In Focus: Labour market effects of the crisisThe legal and institutional environment of the Hungarian labour marketStatistical dataIndex of Tables and Figures

The book was annotated in the Journal of Economic Literature: Vol. 49 No. 4 (December 2011) p. 1334.
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2010

Szerkesztette: Fazekas Károly, Molnár György

A VÁLSÁG MUNKAPIACI HATÁSAI

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a kérdéskör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. Az idei kötetben érthető módon különös hangsúlyt fektettünk a gazdasági válság munkapiaci következményeinek bemutatására és elemzésére.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-benvagy fejezetenként:

Címnegyed és tartalomElőszóA magyarországi munkapiac 2009–2010-benKözelkép - A válság munkapiaci hatásaiA munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezeteStatisztikai adatokMunkapiaci kutatások - Válogatott bibliográfia 2009–2010Index
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2010

Szerkesztette: Fazekas Károly, Lovász Anna, Telegdy Álmos

LABOUR MARKET DISCRIMINATION

The series of our labour market yearbooks was launched with the goal of reviewing the main developments in the Hungarian labour market annually, and of giving an in-depth analysis of selected issues. In this volume the first part gives an overview of the labour market impact of the first year of the economic crisis, and the policy response to it. The second part analyzes characteristics of labour market discrimination and segregation. The introductory chapter of this section summarizes the different types of observable statistical differences between groups present in the labour market, introduces the standard economic models of labour market discrimination, and discusses non-discriminatory phenomena which may also lead to the observed between-group differences. The third part describes the legal and institutional environment of the Hungarian labour market in 2008-2009. The closing part presents a comprehensive collection of statistical data on labour related issues.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Table of ContentsForeword by the EditorsThe Hungaria labour market in 2008–2009In Focus: Labour Market DiscriminationThe legal and institutional environment of the Hungarian labour marketStatistical dataIndex of Tables and Figures
The book was annotated in the Journal of Economic Literature: Vol. 49 No. 1 (March 2011) p. 214-215.
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2009

Szerkesztette: Fazekas Károly, Lovász Anna, Telegdy Álmos

MUNKAPIACI DISZKRIMINÁCIÓ

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával tíz éve indította el a Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. Eredeti célunknak megfelelően most is arra törekedtünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, önkormányzatokban, civil szervezetekben, oktatási intézményekben és kutatóintézetekben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a munkapiaci kutatások friss eredményeiről.
Az idén is olyan kiadványt állítottunk össze, amely a rendelkezésünkre álló statisztikák, elméleti kutatások és empirikus elemzések alapján, jól áttekinthető szerkezetben mutatja be a magyarországi munkapiaci folyamatok jellemzőit és belső összefüggéseit.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:
CímnegyedTartalomSzerzőkElőszóA magyarországi munkapiac 2008-banKözelkép: Munkapiaci diszkriminációA munkapiac jogszabályi és intézményi környezeteStatisztikaBibliográfiaIndex
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2009

Szerkesztette: Fazekas Károly, Köllő János

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET – A EUROPEAN PERSPECTIVE

THE FAILURES OF “UNCERTIFIED” VOCATIONAL TRAINING

The series of our labour market yearbooks was launched with the goal of reviewing the main developments in the Hungarian labour market annually, and of giving an in-depth analysis of selected issues. The introductory chapter of the present volume discusses trends and recent changes in employment, activity, and unemployment between 2007 and the first quarter of 2009. The first part of this year’s In Focus presents a descriptive statistical overview of the labour market as seen through the microdata of the European Labour Force Survey. The second part deals with a specific aspect of the labour market, namely vocational training. The authors present a strong evidence that vocational training is an ailing part of the educational system in need of profound reforms. The third part of the book discusses the legal and institutional environment of the Hungarian labour market, while the closing chapter provides a comprehensive collection of statistical data.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Table of ContentsForeword by the EditorsLabour market activity and wages in 2007–2008In Focus:
I. The Hungarian Labour Market – A European Perspective
II. The Failures of “Uncertified” Vocational Training
The legal and institutional environment of the Hungarian labour marketStatistical dataIndex of Tables and Figures
The book was annotated in the Journal of Economic Literature: Vol. 48 No. 1 (March 2010) p. 219. 
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2008

Szerkesztette: Fazekas Károly, Köllő János

A MAGYAR MUNKAERŐPIAC NÉHÁNY VONÁSA – EURÓPAI TÜKÖRBEN

AZ ÉRETTSÉGIT NEM ADÓ SZAKMUNKÁSKÉPZÉS VÁLSÁGTÜNETEI

A kötet bevezető tanulmánya a munkapiaci aktivitás és a bérek alakulásának jellemzőit tárgyalja 2007-ben és 2008 első félévében. A Közelkép első részében az Európai Munkaerő-felvétel adatainak felhasználásával Magyarország helyzetét mutatjuk be egyszerű leíró statisztikák segítségével. Az Eurostat erőfeszítései révén összehasonlíthatóvá tett adatok alkalmasak arra, hogy eddig nem ismert perspektívából mutassák be a magyar munkaerőpiac néhány sajátos vonását. A Közelkép második része a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező, de érettségit nem tett munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének alakulására vonatkozó kutatási eredményeket foglalja össze és kísérletet tesz oktatáspolitikai következtetések levonására. A harmadik fejezetben a munkaerőpiac működése szempontjából legfontosabb jogszabályokat és intézményeket ismertetjük. A negyedik fejezet részletes információt ad a rendszerváltozás óta eltelt időszak gazdasági folyamatairól, a népesség, a munkapiaci részvétel, a foglalkoztatás, a munkanélküliség, az inaktivitás, a bérek, az oktatás, a munkaerő-kereslet, a regionális különbségek, a migráció, a munkaügyi kapcsolatok jellemzőiről és néhány munkapiaci mutató nemzetközi összehasonlításáról. Az ötödik fejezetben a 2007 októbere és 2008 októbere között megjelent publikációkból válogattunk. A bibliográfia a magyar és közép-kelet-európai munkapiac jellemzőivel foglalkozó szakirodalomra terjed ki.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:
Címnegyed és tartalom Előszó A magyar munkapiac állapota 2007-2008-banKözelkép Jogszabályi és intézményi környezet Statisztika Bibliográfia Index
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2008

Szerkesztette Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor, Scharle Ágota

SOCIAL WELFARE AND LABOUR SUPPLY

The series of our labour market yearbooks was launched with the goal of reviewing the main developments in the Hungarian labour market annuallyand of giving an in-depth analysis of selected issues. The "In Focus" analysis are based on up-to-date results of empirical studies carried out in different fields of the Hungarian labour market. The selection criteria for the topics of these chapters were determined by the editorial board of the yearbook. Two basic principles are followed: the chosen subjects must have crucial relevance for policy making and the authors must be equipped with solid empirical evidence to produce a detailed description of social and economic developments and to reveal causality relations between the outcomes and the determinant factors. The first chapter presents the main labour market trends in Hungary in 2007 which include participation, employment and unemployment rates and information on wages. The second part of this volume presents analyses of the labour supply implications of welfare provisions. The third part presents an evaluation of the impact of active labour market programmes in the period 2001-2006, and summarizes the main changes in labour market policies and institutions during and after 2007. The closing part presents a comprehensive collection of statistical data on the Hungarian labour market.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Table of Contents and Foreword by the Editors Labour market trends in Hungary 2007 In Focus: Social Welfare and Labour Supply Evaluation of active labour market programmes between 2001-2006 and the main changes in 2007 Statistical data Index of Tables and Figures
The book was annotated in the Journal of Economic Literature: Vol. 47 No. 2 (June 2009) p. 558-559.
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2007

Szerkesztette Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor, Scharle Ágota

JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 2000-ben indította el a Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozat kiadását. Eredeti célunk azóta sem változott. Arra törekszünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, az oktatási intézményekben és a kutatóintézetekben dolgozó kollégák, valamint nem utolsósorban az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a munkapiaci kutatások friss eredményeiről. Az idén is olyan kiadvány összeállítására törekedtünk, amely a rendelkezésünkre álló statisztikák, elméleti kutatások és empirikus elemzések alapján, közérthető formában, jól áttekinthető szerkezetben mutatja be a magyarországi munkapiaci folyamatok jellemzőit és belső összefüggéseit.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:
Tartalom Előszó Munkapiaci trendek Magyarországon, 2006 Közelkép. Jóléti ellátások és munkakínálat Aktív munkaerőpiaci eszközök működésének értékelése 2001-2006 között és változásai 2007-ben Statisztikai adatokMunkapiaci kutatások. Válogatott bibliográfia Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2007

Szerkesztette Fazekas Károly és Kézdi Gábor

WAGES: NEW DEVELOPMENTS

The original goal of our labour market yearbooks is to review annually the main developments in the Hungarian labour market and to give an in-depth analysis on selected issues. Experiences accumulated through the publication of the previous volumes (seven in Hungarian and five in English) and their reception in Hungary and abroad confirmed our original idea and gave us the stimulation to enhance both the contents and the quality of the new volumes. This volume consists of four parts: 1. Labour market trends in Hungary: In this chapter we present the main labour market trends in 2006. 2. In Focus: This year we put "in focus" wage formation on the Hungarian labour market. 3. Legal and Institutional Environment of the Hungarian Labour Market: This year's study is a summary overview of the current legislation and rules, having unemployment benefits and active labour market policies in its focus. 4. Statistical data: The closing chapter presents a statistical data set, and gives comprehensive information on the main economic developments, such as demographic trends, employment, unemployment and inactivity, wages, education, labour demand and supply, regional differences, migration, commuting, and labour relations, together with some international comparisons and methodological remarks.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:


Table of Contents Foreword by the Editors Labour market trends in Hungary In Focus. Wages: New developments Legal and institutional environment of the Hungarian labour market Statistical data Index of Tables and Figures
The book was annotated in the Journal of Economic Literature: Vol. 45 No. 4 (December 2007) p. 1131.
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2006

Szerkesztette Fazekas Károly és Kézdi Gábor

BÉREK, KERESETEK, JÖVEDELMEK

A Munkaerőpiaci Tükör évkönyvsorozat 2006. évi kötetének bevezető tanulmánya a munkapiaci aktivitás, valamint a bérek és a területi különbségek magyarországi alakulását foglalja össze a 2005-ös évre vonatkozóan. A Közelkép c. rész nyolc tanulmánya szorosan illeszkedik a Tükör-sorozat első kötetéhez, amely 2000-ben a magyar szakirodalomban lényegében elsőként adott átfogó képet a rendszerváltozás utáni magyarországi béralakulásról. Az idei kötet az azóta született eredményeket mutatja be, köztük olyan, nagy horderejű kérdéseket vizsgálva, mint a vállalatok közötti bérkülönbségek dinamikája, a közszféra és a magánszféra bérviszonyainak kapcsolata, a regionális kereseti és bérköltség-különbségek, a diplomák munkapiaci értéke (beszélhetünk-e diplomás túlképzésről), a pályakezdő diplomások, a közoktatásban dolgozók keresetének változása, a férfi-női kereseti különbségek alakulása. A kötet harmadik egysége a munkapiac jogszabályi és intézményi környezetének változásait prezentálja, az aktuális szabályok áttekinthető bemutatására helyezve a hangsúlyt; fókuszában ezúttal a munkanélküliek ellátása és az aktív munkapiaci politika áll. A kötetet részletes statisztikai blokk, valamint a témába vágó legújabb szakirodalmat felvonultató bibliográfia zárja.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Tartalom Előszó Munkapiaci trendek Magyarországon, 2005 Közelkép: Bérek, keresetek, jövedelmek A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Statisztikai adatok Munkapiaci kutatások. Válogatott bibliográfia Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2006

Szerkesztette Fazekas Károly és Koltay Jenő

INDUSTRIAL RELATIONS IN HUNGARY

The original goal of our labour market yearbooks is to review annually the main developments in the Hungarian labour market and to give an in-depth analysis on selected key issues. The subsequent chapters of this volume present "stylised facts" and recent research results, together with selected information and statistical data. Experiences accumulated through the publication of the previous volumes (six in Hungarian and four in English) and their reception in Hungary and abroad validated our original idea and gave us the encouragement and stimulation to enhance both the contents and the quality of the new volumes. Similar to previous volumes the opening chapter gives an overview of recent labour market developments. The In Focus section gives a comprehensive analysis on the industrial relations in Hungary. The third chapter addresses the changes in the legal and institutional environment of the labour market in two parts. The first part presents the measures that were taken in 2004 - after the publication of the previous volume of the Labour Market Review - and which entered into force in 2005. The second part describes the new legislation and amendments that took place in 2005.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:


Table of Contents Foreword by the Editors Labour Market Trends in Hungary, 2005 In Focus. Industrial Relations in Hungary Changes in the Legal and Institutional Environment of the Labour Market Statistical Data Index of Tables and Figures
The book was annotated in the Journal of Economic Literature: Vol. 45 No. 1 (March 2007) p. 258.
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2005

Szerkesztette Fazekas Károly és Koltay Jenő

A Munkaerőpiaci Tükör évkönyvsorozat 2005. évi kötetének bevezető tanulmánya az elmúlt év munkapiaci trendjeit tárja fel, valamint összefoglalja az Európai Unióhoz való csatlakozás munkapiaci következményeit. A kötet Közelkép c. része ebben az évben a piacgazdasági átalakulás során kialakult magyar munkaügyi kapcsolatokról ad áttekintést, részletes elemezve a munkáltatók, a munkavállalók és az állam kapcsolatrendszere fejlődésének legutóbbi évtizedét A Közelkép tanulmányai először a szociális partnerek helyzetét, majd a munkaügyi kapcsolatok középső szintjét vizsgálják. Ezt követi a munkaügyi kapcsolatok hagyományosan legfontosabb kérdésének, a kollektív alkunak a tárgyalása, s befejezésül a munkahelyi érdekképviselet legújabb fejleményeinek bemutatása. A kötet harmadik egysége az Európai Foglalkoztátási Stratégiára irányítja a figyelmet. A tanulmány nem az EFS bemutatására törekszik, inkább annak szélesebb elméleti és szervezeti hátterét analizálja néhány, az EFS lényegét érintő kérdés felvetésével és megválaszolásával. A zárótanulmány a hazai jogszabályi és intézményi környezet változásait értékeli. A kötetet részletes statisztikai blokk, valamint a témába vágó legújabb szakirodalmat felvonultató bibliográfia zárja.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Tartalomjegyzék és előszó Munkapiaci trendek Magyarországon, 2004 Közelkép: Munkaügyi kapcsolatok a mai Magyarországon Európai Foglalkoztatási Stratégia. Dilemmák, értékelés és jövő A jogszabályi és intézményi környezet változásai Statisztikai adatok Munkapiaci kutatások. Válogatott bibliográfia Függelék: Táblázatok és ábrák jegyzéke
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2005

Szerkesztette Fazekas Károly és Varga Júlia

EDUCATION AND THE LABOUR MARKET

The goal of our labour market yearbooks is to review annually the main developments on the Hungarian labour market and to give an in-depth analysis of the key issues. The opening chapter gives an overview of recent labour market developments and employment policies. This year we put in focus the connection between education and the labour market. The first section of this chapter investigates the labour market successof people with varied educational attainment and also deals with the question of how large the stock is of accumulated human capital of Hungary by international comparison. The second section describes the magnitude of educational expansion and its consequences. The third section investigates the role of labour market expectations in the educational decisions of individuals. The last section investigates the connection between educational attainment and migration. The third chapter of the book provides an analysis of the causes and consequences of the legal and institutional changes that took place in employment policy last year. The closing chapter presents a statistical data set, and gives comprehensive information on the main economic developments, such as demographic trends, labour force participation, employment, unemployment and inactivity, wages, education, labour demand and supply, regional differences, migration, commuting, and labour relations, together with some international comparisons and methodological remarks.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:


Table of Contents; Foreword by the Editors Labour Market Trends in Hungary, 2004 Infocus: Education and the Labour Market Changes in the Legal and Institutional Environment of the Labour Market Statistical Data Index of Tables and Figures
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2004

Szerkesztette Fazekas Károly és Varga Júlia

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 2000-ben indítottuk el a Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. Arra törekedtünk, hogy a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, a közigazgatásban, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, oktatási intézményekben és kutatóintézetekben, valamint a sajtóban dolgozók jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkaerőpiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a munkaerőpiaci kutatások friss eredményeiből. Az idén is olyan kiadvány összeállítására törekedtünk, amely a rendelkezésünkre álló statisztikák, elméleti kutatások és empirikus elemzések alapján közérthető formában, jól áttekinthető szerkezetben mutatja be a magyarországi folyamatok jellemzőit, belső összefüggéseit.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Tartalomjegyzék és előszó Munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Közelkép: Oktatás és munkaerőpiac Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezetének változásai Statisztikai adatok Válogatott bibliográfia, Függelék: táblázatok és ábrák jegyzéke
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2004

Szerkesztette Fazekas Károly, Koltay Jenő és Cseres-Gergely Zsombor

LABOUR MARKET INEQUALITY AND GEOGRAPHICAL MOBILITY IN HUNGARY

The goal of the volume is to review the main developments on the Hungarian labour market and to give an in-depth analysis of key issues. The chapters present 'stylised facts' and recent research results, together with selected information and statistical data. Our further intention is to guide readers in finding other relevant publications and reliable statistical sources. This year we put 'in focus' regional differences and inequalities. The related chapters try to find the causes of and the cures for spatial inequalities, first by identifying factors behind regional disparities on the labour market, second by investigating the ways and means of alleviating these inequalities with the reallocation of labour and capital. We elaborate on the spatial allocation and movement of firms, and also on the factors determining both. Considering spatial movement of labour we analyse migration, decisions to move or to commute, its costs and motives. The chapter opening the volume gives an overview of recent labour market developments and employment policies. The closing chapter presents a statistical data set, and gives comprehensive information on the main economic developments, such as demographic trends, labour force participation, employment, unemployment and inactivity, wages, education, labour demand and supply, regional differences, migration, commuting, labour relations, along with some international comparison and methodological remarks. Data on wage and income differentials are also presented, together with labour market developments at lower levels of government and in smaller regions. In assembling this chapter we added a separate subsection with abundant data based on the last (2001) and previous general census.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:


Table of Contents and Foreword by the Editors The current situation on the labour market and labour market policy in Hungary Infocus, Labour market inequality and geographical mobility in Hungary Statistical Data Index of Tables and Figures
The book was annotated in the Journal of Economic Literature: Vol. 43 No. 2 (June 2005) p. 574.
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2003

Szerkesztette Fazekas Károly

A Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozat 2003. évi kötetének összeállítása során arra törekedtünk, hogy a rendelkezésünkre álló statisztikák, elméleti kutatások és empirikus elemzések alapján közérthető formában, jól áttekinthető szerkezetben mutassuk be a magyarországi munkaerőpiaci folyamatok jellemzőit. A kiadvány öt részből áll. Az első részben áttekintjük a munkaerőpiac állapotára vonatkozó legfontosabb információkat. A sorozat Közelkép című részének célja egy-egy kiválasztott terület mélyebb, részletesebb elemzése. Az idei kötet a munkaerő és a tőke területi mobilitásának összefüggéseit elemzi. A harmadik fejezet a munkaerőpiac jogi intézményi rendszerének változásait mutatja be. A negyedik fejezet statisztikai adatok bemutatásával részletes információt ad a rendszerváltozás óta eltelt időszak alapvető gazdasági, munkaerőpiaci folyamatairól. Az ötödik fejezetben friss publikációkkal egészítjük ki az előző kötetekben közzétett bibliográfiákat.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Tartalomjegyzék és előszó Laky Teréz: Munkaerőpiac Magyarországon 2002-ben Közelkép - Munkaerőpiaci egyenlőtlenségek és földrajzi mobilitás Magyarországon Frey Mária: A magyarországi munkaerőpiacot érintő jogszabályi és intézményi változások Statisztikai adatok Munkaerőpiaci kutatások. Válogatott bibliográfia - Függelék: táblázatok és ábrák jegyzéke
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2003

Szerkesztette Fazekas Károly és Koltay Jenő

LABOUR - THE SUPPLY SIDE

LABOUR - THE DEMAND SIDE

The goal of the volume is to review the main developments on the Hungarian labour market and to give an in-depth analysis of key issues. Our intention is to guide readers in finding recent research results and reliable statistical sources. The opening chapter of this volume gives an overview of the Hungarian labour market developments and employment / unemployment figures during 2001-2002. This year we put 'in focus' the supply and the demand sides of the labour, these two chapters constitute the second and third chapters, while the fourth part of our yearbook - similarly to previous volumes - presents a statistical data set, and gives comprehensive information on the main economic developments, such as demographic trends, labour force participation, employment, unemployment and inactivity, wages, education, regional inequalities, and migration. We intend to promote a dialogue between science and policy, by making research findings accessible to a broader audience with our yearbook.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:


Table of Content and Foreword by the Editors Labour Market in Hungary 2001-2002 In Focus: Labour - the Supply Side In Focus: Labour - the Demand Side Statistical Data Index of Tables and Figures
The book was annotated in the Journal of Economic Literature: Vol. 42 No. 3 (September 2004) p. 975.
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

The HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2002

Szerkesztette Fazekas Károly és Koltay Jenő

WAGES: A DECADE OF TRANSFORMATION

INCOME SUPPORT TO THE JOBLESS

The goal of the volume is to review the main developments in the Hungarian labour market and to give an in-depth analysis of key issues. The chapters present "stylised facts" and recent research results. Our further intention is to guide readers in finding other relevant publications and reliable statistical sources. The contributions related to the selected themes: wages and incomes support to the jobless give analyses on institutions, rules and market forces that shape wages or unemployment benefits and look at resulting costs and revenue changes that have occurred over a decade of transition. The closing chapter presents selected statistical data on the main economic and demographic trends, labour market participation, employment and unemployment, inactivity, wages, education, labour demand and supply, spatial disparities, migration, commuting, labour relations, together with some international comparisons.

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:


Table of Content and Foreword by the Editors Labour Market in Hungary In Focus: I. Wages: A Decade of Transformation In Focus: II. Income Support for the Jobless Statistical Data Index of Tables and Figures
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002

Szerkesztette Fazekas Károly

A Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozat 2002. évi kötetének összeállítása során arra törekedtünk, hogy a rendelkezésünkre álló statisztikák, elméleti kutatások és empirikus elemzések alapján közérthető formában, jól áttekinthető szerkezetben mutassuk be a magyarországi munkaerőpiaci folyamatok jellemzőit. A kiadvány öt részből áll. Az első részben áttekintjük a munkaerőpiac állapotára vonatkozó legfontosabb információkat. A kötet második, Közelkép című fejezetének célja egy-egy kiválasztott terület mélyebb, részletesebb elemzése. Az ez évi kötet a munkaerő-kínálat és munkaerő-kereslet összefüggéseit elemzi. A harmadik fejezet a munkaerőpiac jogi intézményi rendszerének változásait mutatja be. A negyedik fejezet statisztikai adatok bemutatásával részletes információt ad a rendszerváltozás óta eltelt időszak alapvető gazdasági, munkaerőpiaci folyamatairól. Az ötödik részben friss publikációkkal egészítjük ki az előző kötetekben közzétett bibliográfiákat és válogatást adunk közre külföldön az elmúlt évtizedben megjelent, a magyarországi munkaerőpiac jellemzőivel foglalkozó könyvekről.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Címlap és tartalomjegyzék Előszó Munkaerőpiac Magyarországon 2001-ben Közelkép I: Munkakínálat Közelkép II: Munkaerőkereslet A munkaerőpiaci politika jogszabályi és intézményi környezetének piacgazdasági fejlődéstörténete Statisztikai adatok Munkaerőpiaci kutatások Függelék
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001

Szerkesztette Fazekas Károly

A sorozat második kötete az előzőhöz hasonló szerkezetben pontos és áttekinthető képet ad a magyarországi munkaerőpiac állapotáról. A bevezető fejezet 2000. év munkaerőpiaci folyamatait tárgyalja. A Közelkép c. fejezet a hazai és nemzetközi kutatási eredményeket összefoglalva elméleti áttekintést és részletes elemzést ad a munkanélküliek jövedelemtámogatásával kapcsolatos kérdésekről. A kötet elemzi a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos jogszabályok és intézmények változásait, bőséges válogatást ad a munkaerőpiacot jellemző adatokból, a munkaerőpiaci kutatások eredményeit bemutató hazai és külföldi szakirodalomból.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Tartalomjegyzék és előszó Laky Teréz:Munkaerőpiac Magyarországon 2000-ben Közelkép.Munkanélküliek jövedelemtámogatása (Szerkesztette Gábor R.István,Nagy Gyula) Frey Mária:A munkanélküliség kezelésével kapcsolatos jogi szabályozás és intézményrendszer változásai 2000-ben Statisztikai adatok (Statistical Data with English Subtitles) Összeállította (Edited by):Fazekas Károly,Köllő János,Lakatos Judit,Lázár György Munkaerőpiaci kutatások. Válogatás magyarországi könyvekből,kiadványsorozatokból,külföldi és hazai folyóiratok munkaerőpiaci tárgyú publikációiból Összeállította: Sándor Zsuzsa,Geréb Zsófia,Tánczos Éva Függelék.Táblázatok és ábrák jegyzéke
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000

Szerkesztette Fazekas Károly

A könyv terveink szerint egy évente megjelenő sorozat első kötete. A további kötetek a jövőben azonos szerkezetben jelennek meg azzal a céllal, hogy az olvasók pontos és jól áttekinthető képet kapjanak a magyarországi munkaerőpiacon zajló folyamatokról, a munkaerőpiaci kutatások eredményeiről, a foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó jogszabályok és intézmények legfontosabb jellemzőiről. A kötet "Közelkép" című fejezete minden évben egy-egy kiválasztott területet elemez mélyebb összefüggéseiben is. 2000-ben a magyarországi bér- és kereseti viszonyok bemutatására vállalkoztunk.

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Tartalomjegyzék és bevezetés A magyarországi munkaerőpiac jellemzői 1999-ben Bérek a politikai rendszerváltástól az ezredfordulóig Jogszabályok és intézmények Statisztikai adatok Munkaerőpiaci kutatások. Válogatás magyarországi folyóiratok és kiadványsorozatok munkaerőpiaci tárgyú publikációiból, 1992-1999. Teréz Laky: Labour Market in Hungary - 1999 Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke
A könyv korlátozott számban megrendelhető:

Bálint Éva
MTA KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 - 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu
Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2018. 01. 04.