Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

Verseny és Szabályozás Könyvbemutatók

Verseny és Szabályozás 2016 könyvbemutató

Az MTA KRTK KTI szakmai konferenciát rendez a Verseny és szabályozás 2016 című kötet bemutatása alkalmából.
Dátum: 2017. február 22. (szerda) 9:15-13:00
Helyszín: MTA Kutatóház, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet (1112 Budapest, Budaörsi út 45.  VIII. em. 804. terem)
A konferencia programja:

Az ülést vezeti Fertő Imre igazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet  

9:15-9:30        Bevezetők

Fertő Imre igazgató, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Valentiny Pál, a szerkesztőbizottság elnöke
 Valentiny Pál előadás anyaga

9:30-11:00      Előadások a kötet egyes fejezeteinek témaköréből

Nagy Csongor István: Állítsátok meg Leviatánt! A „versenyellenes” cél új fogalma a versenyjogban

Berezvai Zombor: A magyar malomipar piacszerkezetének modellezése

Nagy Péter – Pápai Zoltán – McLean Aliz – Papp Bertalan: Az elveszett mobilinternet nyomában. A magyar mobil szélessáv penetrációs lemaradásának lehetséges okai

Kotek Péter – Selei Adrienn – Takácsné Tóth Borbála: Az Északi Áramlat-2 gázvezeték megépítésének hatása a gázárakra és a versenyre

11:00-11:15    Kávészünet 

11:15-11:45    Felkért hozzászólók

Bánhidi Ferenc, távközlés szabályozási szakértő, az NHH volt tanácstagja
Fejes Gábor, partner, Oppenheim ügyvédi iroda

11:45-12:15    Kérdések, válaszok, hozzászólások

Zárszó - Fertő Imre igazgató, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet

12:15 -13:00   Büfé

Verseny és Szabályozás 2014 könyvbemutató

Az MTA KRTK KTI szakmai konferenciát rendez a Verseny és szabályozás 2014 című kötet bemutatása alkalmából.
Dátum: 2015. október 30. (péntek) 9:30-13:00 Helyszín: MTA Kutatóház, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Konferenciaterem (1112 Budapest, Budaörsi út 45. Csarnok épület II. emelet)

A konferencia programja:

Az ülést vezeti Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

9:30-10:00      Bevezetők

Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Kovács Csaba, GVH, Vezető közgazdász irodája
Valentiny Pál, MTA KRTK KTI, a szerkesztőbizottság elnöke
 Valentiny Pál előadás anyaga

10:00-11:15    Előadások a kötet egyes fejezeteinek témaköréből

Muraközy Balázs: Kvantitatív módszerek alkalmazása versenyhatóságok kiemelt ügyeiben, 2009-2013

Paizs László: Piaci erő az áramtermelő-piacon: Eredmények az egyensúlyi modellezés területéről

Pápai Zoltán – Papp Bertalan: Versenyproblémák a postai piacokon és a magyar postai piacnyitás tanulságai

Selei Adrienn – Takácsné Tóth Borbála: Az ukrán krízis rövid távú hatásai Kelet- Közép Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára

11:15-11:30    Kávészünet

11:30-12:00    Felkért hozzászólók

Tóth István György, TÁRKI Zrt. vezérigazgató
Varju Márton, MTA TK Jogtudományi Intézet, MTA Lendület-HPOPs Kutatócsoport vezetője

12:00-12:30    Kérdések, válaszok, hozzászólások

Zárszó - Valentiny Pál, a szerkesztőbizottság elnöke

12:30 -13:00   Büfé

Verseny és Szabályozás 2013 könyvbemutató

Az MTA KRTK KTI szakmai konferenciát rendezett a Verseny és szabályozás 2013 című kötet bemutatása alkalmából.
Dátum: 2014. szeptember 30. (kedd) 9:30-13:00 Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest, Budaörsi út 45.  VIII. em. 804. terem

A konferencia programja:

Az ülést vezeti Halpern László főigazgató-helyettes, igazgató, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet

9:30-10:00      Bevezetők

Halpern László, főigazgató-helyettes, igazgató, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Bokor László, GVH, vezető közgazdász
Valentiny Pál, a szerkesztőbizottság elnöke 
 Valentiny Pál előadás anyaga           

10:00-11:15    Előadások a kötet egyes fejezeteinek témaköréből

Csorba Gergely: Milyen követelmények érvényesüljenek a versenyjogi ügyek közgazdasági értékelésekor, különösen bírósági felülvizsgálat esetén?
Nagy Csongor István: A tagállami árszabályozás keretei az Európai Unió jogában, különös tekintettel a liberalizált piacokra
Felsmann Balázs: Az európai villamosenergia-árak központi szabályozásának hatása a fogyasztói árakra
Kiss Károly Miklós–Stenger Zsolt: Árszabályozás a postai piacokon
Mezősi András–Szabó László: A kelet-közép-európai villamosenergia-átviteli hálózatok költség–haszon-elemzése

11:15-11:30    Kávészünet

11:30-12:00    Felkért hozzászólók

Mike Károly, tudományos főmunkatárs, Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ
Marosi Zoltán, partner, Oppenheim Ügyvédi Iroda

12:00-12:30    Kérdések, válaszok, hozzászólások

Zárszó - Halpern László főigazgató-helyettes, igazgató, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet

12:30 -13:00   Büfé

Verseny és Szabályozás 2012 könyvbemutató

Az MTA KRTK KTI szakmai konferenciát rendezett a
Verseny és szabályozás 2012
című kötet bemutatása alkalmából.
Dátum: 2013. szeptember 25. (szerda) 9:30-13:00
Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest, Budaörsi út 45.  VIII. em.804. terem

A konferencia programja:

Az ülést vezeti Halpern László főigazgató-helyettes, igazgató, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet

9:30-10:00      Bevezetők

Fazekas Károly, főigazgató, MTA KRTK
Bara Zoltán, irodavezető, GVH
Valentiny Pál, a szerkesztőbizottság elnöke 
 Valentiny Pál előadás anyaga

10:00-11:15    Előadások a kötet egyes fejezeteinek témaköréből

Csorba Gergely: Magyarországi empirikus piacszerkezet-elemzések kutatási eredményeinek és gyakorlati alkalmazásainak áttekintése
Nagy Csongor István: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő vállalati önszabályozás perspektívái
Muraközy Balázs–Valentiny Pál: Az állami szabályozás alternatívái. Az ön- és együttszabályozás
Horváth M. Tamás–Péteri Gábor: Nem folyik az többé vissza. Az állam szerepének átalakulása a víziközmű-szolgáltatásba
Pápai Zoltán–Nagy Péter–Csorba Gergely–Micski Judit: Tapasztalatok a mobilpiacok működéséről –ár-összehasonlítások és piacszerkezeti változások értékelése

11:15-11:30    Kávészünet

11:30-12:00    Felkért hozzászólók

Dr. Kovács András, Kúria, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium, tanácselnök, bíró
Dr. Váradi Balázs, partner, Budapest Intézet, tudományos munkatárs, ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

12:00-12:30    Kérdések, válaszok, hozzászólások 

Zárszó - Halpern László főigazgató-helyettes, igazgató, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet

12:30 -13:00   Büfé

Verseny és Szabályozás 2011 könyvbemutató

Az MTA KRTK KTI szakmai konferenciát rendezett a
Verseny és szabályozás 2011 
című kötet bemutatása alkalmából.
Dátum: 2012. május 29. (kedd) 9:30-13:00
Helyszín: MTA Kutatóház
1112 Budapest, Budaörsi út 45.  VIII. em. 804.

A konferencia programja:
Az ülést vezeti Fazekas Károly főigazgató, MTA KRTK

9:30-10:00 Bevezetők
Fazekas Károly, főigazgató, MTA KRTK
Bara Zoltán, irodavezető, Gazdasági Versenyhivatal, Versenypolitikai Iroda
Valentiny Pál, a szerkesztőbizottság elnöke, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 
 Valentiny Pál előadás anyaga

10:00-11:00 Előadások a kötet egyes fejezeteinek témaköréből
Muraközy Balázs – Halpern László: A verseny és a K+F összefüggései – elméleti megközelítések és számszerű  eredmények
Mérő Katalin: A bankszabályozás kihívásai és változásai a pénzügyi-gazdasági válság hatására
Paizs László: Kiskereskedelmi verseny és szolgáltatóváltás a magyarországi árampiacon

11:00-11:15 Kávészünet 

11:15-11:45 Felkért hozzászólók

László Csaba, partner, KPMG
Tóth Tihamér, dékánhelyettes, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar  

11:45-12:15 Kérdések, válaszok, hozzászólások
Zárszó - Fazekas Károly, főigazgató, MTA KRTK

12:15-13:00 Büfé

Verseny és Szabályozás 2010 könyvbemutató

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet szakmai konferenciát rendez a
Verseny és szabályozás 2010 
című kötet bemutatása alkalmából.
Dátum: 2011. május 11. (szerda) 14:00-17:00
Helyszín: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Tanácsterem
1112 Budapest, Budaörsi út 45.  VIII. em. 804.
A konferencia programja:

Az ülést vezeti Halpern László tudományos igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
14:00-14:30 Bevezetők
Fazekas Károly, igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Valentiny Pál, a szerkesztőbizottság elnöke, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Kiss Ferenc László, főszerkesztő, Pannon Egyetem
Kiss Ferenc László előadás anyaga 

14:30-15:15 Előadások a kötet egyes fejezeteinek témaköréből
Polyák Gábor: A médiapiac szabályozásának változó eszközei
Gálik Mihály–Pápai Zoltán–Urbán Ágnes: Vita az infokommunikációs hálózatok semlegességéről (előadó: Urbán Ágnes)
Pápai Zoltán: A verseny kérdése a szélessávú oligopolpiacon

15:15-15:30 Kávészünet 

15:30-16:00 Felkért hozzászólók
Bőgel György, CEU Business School, Director of Company Programs, Professor of Management
Szilágyi Pál, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Versenyjogi Kutatóközpont vezetője

16:00-16:30 Kérdések, válaszok, hozzászólások
Zárszó
Halpern László, tudományos igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Intézet

16:30-17:00 Büfé

Verseny és Szabályozás 2009 könyvbemutató

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet szakmai konferenciát rendez a
Verseny és szabályozás 2009 
című kötet bemutatása alkalmából.
Dátum: 2010. szeptember 1. (szerda) 9:30-13:00
Helyszín: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Tanácsterem
1112 Budapest, Budaörsi út 45.  VIII. em. 804.
A konferencia programja:

9:30-10:00 Bevezetők
Halpern László, tudományos igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Kovács Csaba, irodavezető, Gazdasági Versenyhivatal
Valentiny Pál, a szerkesztőbizottság elnöke, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Kiss Ferenc László, főszerkesztő, Pannon Egyetem
Kiss Ferenc László előadás anyaga

10:00-11:00 Előadások a kötet egyes fejezeteinek témaköréből
Kovács András György: Az üzleti titok védelméhez való jog gazdasági elemzése
Édes Balázs–Bölcskei Vanda–Lőrincz László–Nagy Péter–Pápai Zoltán: A vezetékes és mobiltávbeszélő-szolgáltatások közötti helyettesítés vizsgálata (előadó: Nagy Péter)
Muraközy Balázs: Ökonometriai módszerek a vezetékes és mobiltávközlési szolgáltatások helyettesítésének vizsgálatára 

11:00-11:15 Kávészünet 

11:15-11:30 Felkért hozzászóló
Fülöp Péter, Magyar Telekom Nyrt 

11:30-11:45 Kérdések, válaszok, hozzászólások
Zárszó
Halpern László, tudományos igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Intézet 

12:00 Büfé

Verseny és Szabályozás 2008 könyvbemutató

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet szakmai konferenciát rendez a
Verseny és szabályozás 2008 
című kötet bemutatása alkalmából.
Dátum: 2009. július 16. (csütörtök) 9:30-13:00
Helyszín: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Tanácsterem
1112 Budapest, Budaörsi út 45.  VIII. em. 804.
A konferencia programja 


9:30-9:45 - Bevezetők

Halpern László, tudományos igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Belényi Andrea, főtitkár, a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ vezetője
Valentiny Pál, a szerkesztőbizottság elnöke, MTA Közgazdaságtudományi Intézet 

9:45-10:45 - Előadások a kötet egyes fejezeteinek témaköréből 

Kiss Ferenc László: Belső gazdaságosság és a versenyző természetes monopólium
Gálik Mihály: A magyar médiapiacok koncentráltsága és a médiakoncentráció ágazati szabályozása
Lőrincz László – Nagy Péter: Az áttérési költségek hatása a versenyre a távközlési piacokon
Nagy Csongor István: A jelentős piaci erő jogintézménye a villamosenergia-piac szabályozásában – jogalkotói önellentmondás 

10:45-11:00 - Kávészünet 
11:00-11:30 - Felkért hozzászólók 

Szántó Tibor (a Versenytanács tagja, Gazdasági Versenyhivatal)
László Géza (az Igazgatóság elnöke, Externet Nyrt): Szabályok és/vagy beavatkozások: hozzászólás a „Verseny és szabályozás, 2008” kötet írásaihoz 

11:30-11:45 - Kérdések, válaszok, hozzászólások
Zárszó

Halpern László, tudományos igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Intézet

12:00 - Büfé

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2017. 02. 22.